✅  Vóór 16:00 besteld, vandaag verzonden !

winkelmandje

0

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV) voor bestellingen via www.blablastores.nl

We bieden op www.blablastores.nl ter verkoop Bla-Bla Stores-artikelen aan.

Bla-Bla Stores-artikelen zijn alle artikelen, die we u op www.blablastores.nl aanbieden.

1. De totstandkoming van een overeenkomst en de levering

1.1 Overeenkomsten via www.blablastores.nl worden uitsluitend in de Nederlandse taal afgesloten. Bij de bestelling van Bla-Bla Stores-artikelen is uw contractspartij Bla-Bla Stores, Korenstraat 106, 7311 LP Apeldoorn ( Nederland ).

1.2 Door het aanklikken van de knop “Bestelling plaatsen” plaatst u een bindende bestelling ten aanzien van de artikelen in uw winkelwagentje. De ontvangst van uw bestelling bevestigen wij u direct na het versturen van uw bestelling door middel van een e-mail. Een bindende koopovereenkomst komt met ontvangst van de bestelbevestiging tot stand.

1.3 Wij zullen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat de u betaald heeft onverwijld terugbetalen.

1.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij leveren alleen binnen Nederland. Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen bedoeld. Het bestellen en leveren van Bla-Bla Stores-artikelen is alleen mogelijk, indien deze op voorraad zijn. Op de website wordt aangegeven of het artikel nog op voorraad is.

2. Prijzen en verzendkosten

2.1 De op het moment van de bestelling in het aanbod genoemde prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen. Dat wil zeggen, dat ze inclusief de op dat moment geldende van toepassing zijnde wettelijke BTW zijn. Tot het moment waarop de volledige koopprijs betaald is, blijven de producten ons eigendom.

2.2 De verzendkosten komen voor uw rekening.

3. Betaling

3.1 In principe bieden wij de volgende betaalwijzen aan: Creditcard, I-Deal, Apple Pay en PayPal. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen. Houdt u er rekening mee, dat wij betalingen slechts van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) accepteren.

3.2 In geval van aankoop op creditcard vindt de belasting van uw creditcardrekening plaats met verzending van de bestelling.

3.3 U gaat ermee akkoord, dat u facturen en creditnota’s uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

4. Actie-tegoedbonnen en het verzilveren ervan

4.1 Actie-tegoedbonnen zijn tegoedbonnen, die niet kunnen worden gekocht, maar in het kader van reclamecampagnes worden verstrekt en die een beperkte geldigheid hebben.

4.2 Actie-tegoedbonnen dienen in de vermelde periode en slechts één keer in het kader van een bestelling te worden verzilverd. Sommige merken kunnen worden uitgesloten van de tegoedbonactie. Actie-tegoedbonnen kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen. Houd er alstublieft rekening mee, dat de actie-tegoedbonnen gekoppeld kunnen zijn aan een minimum-bestelwaarde.

4.3 De goederenwaarde moet minstens overeenkomen met het bedrag van de actie-tegoedbon. Een verschil met een hogere goederenwaarde kan gecompenseerd worden met de aangeboden betalingsmogelijkheid. De waarde van de actie-tegoedbon wordt noch in cash uitbetaald, noch vergoed met een rentepercentage. De actie-tegoedbon wordt niet gerestitueerd indien goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd.

4.4 Actie-tegoedbonnen kunnen alleen voor het afsluiten van het bestelproces worden verzilverd. Het verzilveren naderhand is niet mogelijk. De actie-tegoedbon kan niet aan derden worden overhandigd. Meerdere actie-tegoedbonnen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden, tenzij wij iets anders zijn overeengekomen.

4.5 Mocht u bij uw aankoop een actie-tegoedbon hebben verzilverd, behouden wij ons het recht voor, de oorspronkelijke prijs van de goederen, die u koopt, in rekening te brengen als – vanwege een herroeping – de totale waarde van de bestelling lager is dan de desbetreffende waarde van de actie-tegoedbon of deze niet aan de voorwaarden voldoet.

5. Cadeaubonnen en het verzilveren ervan

5.1 Cadeaubonnen zijn tegoedbonnen, die u via aankoop kunt verkrijgen. Deze kunnen alleen voor de koop van Bla-Bla Stores-artikelen verzilverd worden, niet echter voor de koop van andere cadeaubonnen. Is het tegoed van een cadeaubon voor een bestelling onvoldoende, dan kan het verschil met een aangeboden betalingsmogelijkheid worden gecompenseerd.

5.2 Cadeaubonnen en tegoeden kunnen alleen voor het afsluiten van het bestelproces worden verzilverd. Het tegoed van een cadeaubon wordt noch in cash uitbetaald noch vergoed met een rentepercentage. Om cadeaubonnen op uw klantenaccount te verzilveren of een bestaand tegoed te bekijken, kunt u uw persoonlijke account op www.blablastores.nl bezoeken.

6. Wettelijk herroepingsrecht bij de aankoop van Bla-Bla Stores-artikelen

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de 1. dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Bla-Bla Stores, Korenstraat 106, 7311 LP Apeldoorn, Nederland, e-mail: klantenservice@blablastores.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U ontvangt van ons direct (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt uw betaling inclusief eventuele verzendkosten ( heenzending ) van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Bla-Bla Stores Retouren, Korenstraat 106, 7311 LP Apeldoorn, terug te zenden.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. Indien u dat niet gebruikt, dient u kosten voor de verzending te betalen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

7. Terugbetalingen

Elke terugbetaling voeren wij automatisch uit op de door u voor de betaling gebruikte rekening. Heeft u met creditcard betaald, dan volgt de terugboeking op de daaraan verbonden creditcardrekening. Indien u bij uw koop een cadeaubon heeft gebruikt, dan boeken wij het betreffende bedrag op uw cadeaubonrekening.

8. Customer Care

Onze service bereikt u als volgt:

Tel: 055-2071100

Bereikbaar van ma – vr (10.00-17.00)

E-mail: klantenservice@blablastores.nl

9. Toepasselijk recht en verdere informatie

9.1 Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

9.2 U vindt deze AV op www.blablastores.nl Daarnaast kunt u dit document uitprinten of opslaan, door de gebruikelijke functie van uw internetprogramma (=browser: meestal als “document opslaan”) te gebruiken. U kunt dit document als pdf downloaden en archiveren, door hier aanklikken. Om een pdf te kunnen openen, heeft een gratis programma nodig van Adobe Reader (www.adobe.com/nl/) of een vergelijkbaar programma, die het pdf-format beheerst.

9.3 U kunt ook aanvullend de gegevens van uw bestelling archiveren, door de AV te downloaden en de op de laatste pagina van het bestelproces weergegeven gegevens met behulp van uw browserfunctie op te slaan of te wachten op de ontvangstbevestiging van uw bestelling, welke wij u tevens per e-mail zullen sturen na afloop van uw bestelling. Deze bevestiging bevat nogmaals uw bestelgegevens en onze AV. Deze kunt u eenvoudig uitprinten, dan wel met uw e-mailprogramma opslaan.

Uw Bla-Bla Stores

Postadres:

Bla-Bla Stores

Korenstraat 106

7311 LP Apeldoorn

Ingeschreven in het handelsregister : KvK 69231591

De bovenstaande aanvullende Algemene Voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermde intellectuele eigendom. Gebruik door derden – ook bij wijze van uittreksel – voor bedrijfsdoeleinden bij het aanbieden van goederen en/of dienstverrichtingen – is niet toegestaan. handelingen in strijd hiermee worden vervolgd.